ad, ameedarji, LordKrishna, ShreeKrishna, KrishnaMovement, Shreenathji, RippleinRhythm, Poetry, Poem, Prayer, GodisGood,


શ્રીનાથજી ના પગથીયાં
પથ્થરના અને આરસના...
ચડતાં-ચડતાં ધક્કો લાગે 
ઝાખી કરવા ભક્તો ભાગે 

કોઈ ફુલ ને દૂધ ની સેવા કરાવે 
કોઈ મનોરથ કરી ધજા ચડાવે 
શ્રીકૃષ્ણનાં ભજનો ગાતાં-ગાતાં 
કોઈ કમલચોકમાં શાક સુધારે 

આંઠે સામાના દર્શનમાં જઈને 
કોઈ મુખારવિંદ ને ચરણ નિહારે 
ઘેલું છે લાગ્યું જેને કૃષ્ણના નયનનું 
ભીડમાં પણ એ વૈષ્ણવ ખુશ લાગે 

શ્રીનાથજી ના પગથીયાં
પથ્થરના અને આરસના...
ઉતારતાં-ઉતારતાં તૃષ્ણા જાગે 
ફરીથી ક્યારે શ્રીકૃષ્ણ બોલાવે!

આવું છું હંમેશા મહેમાન બનીને 
એક જ આશા મનમાં લઈને 
ક્યારેક તો તું રાખી લઈશ પાસે 
બનાવીને એક પગથીયું તારાં જ દ્વારે !

શ્રીનાથજી ના પગથીયાં
પથ્થરના અને આરસના... ad

Meaning:

The doorsteps of Shreenathji
Made of stone and marble…
We get pushed while climbing
The devotees rushes to catch a glance

Some worships with flowers and milk
Some worships with want and flag
Singing the devotional songs of Shree Krishna
Some cuts the vegetables at Kamal Chawk

By having sight of eight times
Some notices the face and the foots
The one who is mad behind Shree Krishna’s eyes
Becomes happy even if it’s over crowded

The doorsteps of Shreenathji
Made of stone and marble…
Intense desire awakens while stepping down
When Shree Krishna will call us again!

I’m coming to you being a guest always
Having only one wish in my soul
Someday you’ll keep me nearby
By creating me into a doorstep at your place!

The doorsteps of Shreenathji
Made of stone and marble… ad

Thank you so much Dear Reader, for spending your valuable time. Please Share this post to your connections, and be a part of Positive Change. Keep Reading…

Your Friend Always…
Amee Darji

PS: More on Lord Krishna 
Learn how to become a true devotee or a Vaishnav
ad, ameedarji, PositiveChange, Positivity, Peace, Happiness, RippleinRhythm, Poetry, Poem, LightofOwn


જોઈએ છે પણ આપવું નથી!
મેળવવું છે પણ શોધવું નથી!
બંધ કરીને બેઠા છો દરવાજો...
અને કહો છો કે કોઈ આવતું નથી...

પામવું છે કશું જ ખોયા વગર!
જાણવું છે કશું જ કહ્યાં વગર!
સહેલાઇ થી મળી જાય છે ત્યારે... 
જયારે સમજાઈ જાય શબ્દો વગર...

શરૂઆતનો અંત પણ મળશે જ!
પ્રેમનો પથ પણ મળશે જ!
ક્યાં સુધી રાહ જોશો? આગળ વધો...
રસ્તો બતાવનાર ખુદ ભગવાન પણ મળશે જ...

ડૂબતાંના તારણહાર બની જુઓ!
સત્યના જોડીદાર બની જુઓ!
મળી જશે છેલ્લો પડાવ...
એકવાર! પોતાનો જ 'પ્રકાશ' બની જુઓ... ad

Meaning: 
We want but don’t give!
We grab but don’t search!
We keep remain the door closed…
And complain nobody is coming…

We want to achieve without losing anything!
We want to know without sharing anything!
We will get everything very easily when…
We understand the language used without words…

We will reach to the end of what has begun!
We will attain the way of Love!
How long shall we wait? Keep moving forward…
We will meet the God who is enlightening the way…

Be the protector for the one who is drowning!
Be the partner of the Truth!
We will reach to the last destination…
Once! Be the ‘Light’ of our own… ad

Thank you so much Dear Reader, for spending your valuable time. Please Share this post to your connections, and be a part of Positive Change. Keep Reading…

Your Friend Always…
Amee Darji


ad, ameedarji, PositiveChange, NarsinhMehta, PranPriyaManeVaishnav, PrayerMeanings, Prayer, LordKrishna, ShreeKrishna, Vaishnav, Devotee, Devotion, Worship, Bhajan, GujaratiBhajan, Positivity, Peace, Happiness, God, GodisGood

This Bhajan - Pran Priya Mane Vaishnav enlightens the depth of the worship of a devotee.  Here the poet - Narsinh Mehta (a devotee of Lord Krishna) can understand and clearly portray the emotions and affirmations of the Lord Krishna. This Bhajan (a prayerful song) shows the level of bond Narsinh Mehta has with the Lord Krishna through which he can comprehend and give the words to the feelings of the God! Here are the words of Shree Krishna for his devotees…

પ્રાણ પ્રિય મને વૈષ્ણવ વ્હાલા, અહર્નિશ તેને ગાવું રે;
જપ-તપ-તીરથ, વૈકુંઠ પદ મૂકી ભક્ત બોલાવે ત્યાં જવું રે.

All the Vaishnav (Devotees of Lord Krishna) are my beloved and I can sing about them incessantly. I keep going to the place where my devotee is calling, and leave behind every mantra, penance, holy places and even the paradise.

અંબરીશ રાજા મને અતિઘણો વ્હાલો, દુર્વાસાએ માનભંગ કીધું રે;
મેં મારું અભિમાન ત્યજીને દશ વાર અવતાર લીધો રે.

The king Ambarish (a great devotee of Lord Krishna) was very dear to me and Sage Durvasa cursed him. I had abandoned all my pride & took upon all curses on me and had incarnation for ten times.

ગજને માટે ગરૂડે ચડી પડ્યો હરિજનની શોધ લેવા રે;
ઊંચ ને નીચ હું તો કંઈ ના જાણું, મુજ ને ભજે તે મુજ જેવા રે.

I’m always searching for my sacred devotees sitting on an eagle. I don’t know about the higher or lower caste (the levels created by the society). The one who worships me is equal to me.

લક્ષ્મીજી અર્ધાંગના મારી, પણ મારા ભક્તની દાસી રે;
અડસઠ તીરથ ભક્તને ચરણે, કોટિ ગંગા કોટિ કાશી રે.

Laxmiji (Goddess of wealth) is my other half but she works for my devotee. All the sixty-eight holy places, ten millions of Ganga (Holy River) and ten millions of Kashi (Holy Place) are at the foot of my devotee.  

ભક્ત ચાલે ત્યાં હું આગળ ચાલુ, ભક્ત સૂએ ત્યાં હું જાગું રે;
જે મારા ભક્તની નિંદા કરે તેની જિહવા સત્ય જ કાપું રે.

I walk ahead of my devotee and am awake when my devotee is sleeping. I hurt the tongue of the person with the truth who slanders my devotee.

મારાં રે બાંધ્યા વૈષ્ણવ છોડે, વૈષ્ણવે બાંધ્યા નવ છૂટે રે;
એક વાર વૈષ્ણવ મુજને બાંધે તો તે બંધન મેં નવ તૂટે રે.

The ones controlled by me can only be freed by a Vaishnav but the ones controlled by a Vaishnav cannot be freed ever. That bonding will never break which a Vaishnav has created with me once.

બેસી ને ગાય ત્યાં ઊભો ઊભો સાંભળું, ઊભો ઊભો ગાય ત્યાં નાચું રે;
વૈષ્ણવજનથી હું પણ નથી અળગો : ભણે નરસૈંયો સાચું રે.

I listen by standing when (my devotee) is sitting and singing (a prayerful song). I start dancing when (my devotee) is standing and singing (a prayerful song). I am not at all detached from a Vaishnav : Narsaiyo (The poet – Narsinh Mehta) has learned it (through his devotion to Lord Krishna) correctly.

Through this prayerful song Narsinh Mehta reveals how the God feels about a true devotee and how much the God does to honor, protect and appreciate a devotee. This Bhajan – Pran Priya Mane Vaishnav describes the level of attachment the God creates with and for a devotee. This is an assurance of getting benefitted forever after creating a bond with the God… ad

Thank you so much Dear Reader, for spending your valuable time. Please Share this post to your connections, and be a part of Positive Change. Keep Reading…

Your Friend Always…
Amee Darji


PS: More on Lord Krishna 
Learn how to become a true devotee or a Vaishnav
ad, ameedarji, PositiveChange, Positivity, Happiness, Peace, RippleinRhythm, Humanity, Poem, Poetry, LordKrishna, Youth, Soul, God, Worship, Devotion, GodisGood


નિડર અને સાહસિક યૌવન સમુદ્રમાં,
ઉદરતાની એક સ્થિરતા શોધું છું...

સુખ અને સંતોષથી સળગતાં ઘરડાં દિવામાં,
નવજીવનની એક ઊર્જા શોધું છું...

ઘમંડ અને આતંકના વધી રહેલા રણમાં,
પ્રેમનું એક વાદળ શોધું છું...

માણસના માણસની વચ્ચે વધેલા અંતરમાં,
હૂંફનું એક બંધારણ શોધું છું...

મનના વિચારોની ભીડમાં રહીને પણ,
એકાંતનો એક અવસર શોધું છું...

શબ્દોના માધ્યમ સિવાય,
અંતરથી સમજાય એવી એક ભાષા શોધું છું...

આનંદ અને સુંદરતાથી ભરપૂર આ જીવનજંગલમાં,
ઈશ્વરનો પાડ માનવા એક રસ્તો શોધું છું...

કોણ જાણે તમે શું નામ દેશો,
પણ હું તો મારામાં રહેલા 'કૃષ્ણ' ને શોધું છું... ad

Meaning:

I’m exploring for a benevolent stillness, in the courageous and adventurous ocean of youth…
I’m exploring for a spark of new being, in the delighted and contented burning lamp of agedness…
I’m exploring for a cloud of love, in the rising desert of ego and terror…
I’m exploring for a structure of warmth, in the developed distance between humans…
I’m exploring for an occurrence of solitude, between the massive thoughts of mind…
I’m exploring for a language, which is understood by soul and used without the medium of words…
I’m exploring for a way to praise the God, in this forest of life which is full of joy and beauty…
Who knows what name will you give (to your own exploring), but I’m exploring for a ‘Krishna’, who is existing inside me… ad

Thank you so much Dear Reader, for spending your valuable time. Please SHARE this post to your connections and be a part of Positive Change. Keep Reading...

Your Friend Always...
Amee Darji

PS: More on Lord Krishna 
ad, ameedarji, LordKrishna, Flute, Positivity, Peace, Happiness, PositiveChange, RippleinRhythm, Poetry, Poem, Meera, Radha, RadhaKrishna, YashodaKrishna, God, Janmastami


મને થયું હું બનુ દેવકી, કૃષ્ણ જનેતા બનવા રે;
છોડશે એ મને એક જ પળમાં, અને વિરહ વેદના સતાવશે રે...

મને થયું હું બનુ યશોદા, કૃષ્ણને લાડ લડાવા રે;
કેહવાઇશ પાલનહારની પાલનકર્તા, પણ વિરહ વેદના સતાવશે રે...

મને થયું હું બનુ એક ગોપી, કૃષ્ણ સંગ રાસ રમવા રે;
મોહિત રહીશ એમની પ્રેમધૂનમાં, પણ વિરહ વેદના સતાવશે રે...

મને થયું હું બનુ રાધા, કૃષ્ણનો પ્રેમ બનવા રે;
રાખશે એ મને હૃદયમાં, પણ વિરહ વેદના સતાવશે રે...

મને થયું હું બનુ રુક્મણિ, પ્રિયતમ પરમેશ્વર થાશે રે;
કહેવાશે એ રાધાના સદાય, અને વિરહ વેદના સતાવશે રે...

મને થયું હું બનું દ્રૌપદી, કૃષ્ણની સખા બનવા રે;
કરાવશે એ મહાયુદ્ધ મારી લાજમાં, પણ વિરહ વેદના સતાવશે રે...

મને થયું હું બનું મીરાં, કૃષ્ણની ભક્ત બનવા રે;
પીશે એ ઝેર મને બચાવવાં, પણ વિરહ વેદના સતાવશે રે...

થાવું છે મારે કૃષ્ણબંસરી, કૃષ્ણની ધૂન બનવા રે;
રાખશે એ હંમેશા હાથમાં, અને વિરહ વેદના નહિ થાય રે...

લાયક બનાવ મને ઓ કૃષ્ણ, કે બની શકું તારી બંસરી રે;
સ્પર્શે અધરોથી જયારે તું મને, તારા પ્રેમ તરંગોને વિસ્તારું રે... ad

Meaning:

I have thought to become Devaki, to turn into mother of Lord Krishna. But he will leave me just in a moment and I will have suffering of separation…

I have thought to become Yashoda to indulge Lord Krishna.  I will be known as guardian of a supreme guardian but I will have suffering of separation…

I have thought to become a Gopi to dance with Lord Krishna. I will always be fascinated in his love but I will have suffering of separation…

I have thought to become Radha, to turn into love of Lord Krishana. I will always exist in his heart but I will have suffering of separation…

I have thought to become Rukmani, the Supreme Lord will be my partner. But he will always be considered as love of Radha and I will have suffering of separation…

I have thought to become Draupadi, to turn into friend of Lord Krishna. He will form a huge battle for my reputation but I will have suffering of separation…

I have thought to become Meera, to turn into devotee of Lord Krishna. He will drink poison to save my life but I will have suffering of separation…

I want to become Krishna-flute, to turn into a tune of Lord Krishna. He will always keep me in his hands and I will not have suffering of separation…

Craft me worthy Oh Krishna, to become your flute. And when your lips will touch me I will spread ripples of your love… ad

Thank you so much Dear Reader, for spending your valuable time. Please Share this post to your connections and be a part of Positive Change. Keep Reading…

Your Friend Always…
Amee Darji

PS: More on Lord Krishna 
ad, ameedarji, Positivity, Peace, Happiness, PositiveChange, HelpforHappiness, Askforit, Clarity

Yesterday when I was coming back home, one old woman stopped me and asked, “Do you live here?”
“Yes” I said.
“I’m looking for a maid for my relatives residing nearby. Can you please help?” she asked.
“Yeah sure, give me the exact address and I’ll ask my maid to visit your relatives.” I replied.

That old woman pointed towards a direction and showed me the place where her relatives were living and later described whole story about her family & their relationship with them. But not the details which are needed to get the help!

I asked her again “Give me the block and the house number”

But she was not aware or confused. She might have forgotten the exact details due to her old age. She was actually trying to help someone by ‘Asking for Help’; but she was not having the exact details to get the help.

I wanted to help her directly by sending my maid to their relative’s place but I couldn’t, just because of lack of information. Though, I shared the residence where my maid is living and asked her to meet my maid with her relative. But I’m not sure whether she’ll remember that too! I wish she can truly help her relative. Well my motive to share this story is just to explain - Be Clear about your wants!
  • You want to become successful, be clear and set the exact targets with time duration.
  • You want your teammates to help you in achieving a particular goal, be clear and provide complete details.
  • You want your family to help in balancing work n life, be clear and ask for the consideration and ease.
  • You want your children to understand their responsibilities, be clear and provide perfect guidance.
  • You want to help someone, be clear about their real needs and help so.
  • You want God to help you, be clear and state exactly about your needs in prayers. He listens and acts according to your clear intentions. I loved the dialogue of The God saying ‘Ask and you shall receive it!’ in a movie Evan Almighty.
To get the visible results, keep intentions clear and work for it. If needed ask for the help. And also be clear about your expectations with self and the other. Clarity in mind gives clarity on the work progress.

And if in case someone is seeking your help and expecting you to deliver in certain criteria; perform your best and always be ready to deliver more and if possible before time but never the late. And don’t stop doing the Acts of Random Kindness… ad

Thank you so much Dear Reader, for spending your valuable time. Please Share this post to your connections and be a part of Positive Change. Keep Reading…

Your Friend Always…
Amee Darji


ad, ameedarji, Positivity, Peace, Happiness, PositiveChange, PerceptionofPeace, PeaceMaker, Humanity, Kindness, Blessings


Yes it’s related to the terror attacks being executed on this beautiful planet created by God! And without thinking anything about humanity, they perform in the name of God!! It occurs at different places of world and with different ways. And at the end we just come to know about the count of human lives we have lost. But it’s not the only loss of the human lives… what about the animals, the birds, the beautiful nature, peace of heart and our own planet earth? And the people who are actually responsible for such disaster don’t care... so there is no point in wasting time for such creatures… They are not of any religion and not even humans… but their act hurts… hurts a lot…

We all live with this fear of Attack. Any time, any day, any where it happens! We all are disturbed and genuinely helpless! We all show our condolence, our anger, our frustration towards it but deep inside we worry about tomorrow. We all are looking for the ultimate solution! Me too… It is not like I have found the ultimate solution and I’m sharing it with the world but yes the thing which I have found is one way to reach the World Peace. It might be slow process but is one sure way to attack back to the terrorism!

I do believe in God! I do believe in Happiness and Positivity! I do believe in Peace! I do believe in Miracles and Prayers. While reading a book on Prayers I found below shloka of ‘Bhagwad’ which is about Peace and blessings for every living ones.

સ્વસ્ત્યસ્તુ વિશ્વસ્ય ખલ: પ્રસીદતાં 
ધ્યયનતું ભૂતાનિ શિવં મિથો ધિયા 
મનશ્ચ ભદ્રં ભજતાદધોક્ષજ 
આવેશ્યતાં નો મતિરપ્યહૈતુકી।

Meaning: Oh God, Please prosper the entire world with your blessings. Let all sinful people leave their crookedness and become pure. Let all living ones think for each other with wisdom. Let our minds become blissful.  Let our deliberation always be devoted to God with absolute kindness.

I don’t say the only above prayer can save us but any such prayer can work in bringing world peace. We need to attack back with the prayer of goodness for every one of us and by each one of us. I believe Prayer in Masses can do Miracles! Please don’t forget to pray for the world peace and each living life. Pray every day for everyone and create an aura of peace. I know God is good and he is with those who are kind and peaceful from heart and not with those creatures…

For World Peace - a ripple in rhythm.

Own self begins with LIFE…
Life begins with LOVE…
Love begins with HAPPINESS…
Happiness begins with POSITIVITY…
Positivity begins with PEACE…
And Peace begins within very OWN…
Let the circle of GOODNESS breathing…

Help people understand the power of goodness with intense love for each other. No one religion believes in ending a life. Let ending handled by God only. Be a beginner and not a Terror. Be a ‘Peacemaker’ and don’t forget to pray, it’s the time to 'Attack Back'… ad

Thank you so much Dear Reader, for spending your valuable time. Please Share this post to your connections and be a part of Positive Change. Keep Reading…

Your Friend Always…
Amee Darji


ad, ameedarji, PositiveChange, Positivity, PeakofPositivity, Happiness, Peace, Parent, GrandParent, Learning, Life, Simplicity, Calm, Care, HardWork


She is not a celebrity, not a politician, not a business person and not even a social worker. Sadly, she is no more. But more than 300 people were present on her last day on earth. While walking along on the path to her last destination everyone was talking about her. And I was listening to them. No wonders people were talking about the only Good things of her life. Everyone felt she and her values were ‘Much Needed’ even today!

The ones who have lived a long-span of life with her say - She lived long and lived her life in a very simple way. She was not much educated but she knew how to live the best life. She had seen good and bad days in her life but her attitude towards life was always positive. She was so emotional and very much down to earth. She always wanted to live in a joint family and she lived. She very well knew about the favorite food of each family member. And she was never tired to make it for them.

She always wanted to work on her own and she worked even when she had started looking and getting old. She always wanted cleanliness and all things at proper place in her house, she didn’t expect someone else to do so, and she did it on her own. She never reacted on the mistake of her children and grand children. How do I know her? She is my Ba (my mother’s mother).

When I and my sisters were kids, she used to come to our place and stay with us for few days. I know, no one can make Yummy Sukhdi (a Gujarati Sweet Dish) like she used to make. And I remember she was working endlessly. I have never heard from her that she was feeling tired. And suppose we didn’t score well in our school tests. She used to convince our parents with the remarks that – ‘Don’t worry about the scores. At least they got passed in the tests. Be happy for that!’ After she left us, I could understand that her statements and her way of living were full of Positivity.

My mother is very calm and peaceful by nature and definitely she got this from her mother. I wish the flow of being calm and peaceful reach to me too. Well my Ba’s name is Jyoti and its meaning is Flame. Of course she has lived her life-like a flame and brightened other’s way with her kind and positive nature. But everyone was calling her Joiti and its meaning is ‘Needed’. Yes she was and she is ‘Much Needed’. I’m so sorry Ba, I have never said this to you in person but Ba – I Love You and now I miss you too. Yes Ba, people like you are ‘Much Needed’ on earth and surely we all grand children of yours will try to learn from your life.

She passed away on 23rd Feb 2016. And on 22nd I had thought I’ll meet her tomorrow! I wanted to show my love to her and be thankful for what she was but I couldn’t. If you feel like meeting someone, just meet that person TODAY. Express your gratitude and love TODAY. Don’t wait for tomorrow, because sometimes tomorrow never comes… ad

Thank you so much Dear Reader, for spending your valuable time. Please Share this post to your connections, and be a part of Positive Change. Keep Reading…

Your Friend Always…
Amee Darji
ad, ameedarji, Positivity, Peace, Happiness, PositiveChange, Tree, SaveTrees, Learning, LearningfromTree

June 5 is the World Environment Day. This was yesterday. It’s about all greens, all environmental possibilities and all nature cures. Well as yesterday was Sunday too, and as it was a holiday, I had visited a temple near Dholka, Gujarat with family. On the way I cited a tree. And that tree was drying and dying. No fruits, no flowers, no leaves and not even a hope of coming back to green. There were only dry branches of the tree facing the sun and struggling hard to stand. It felt like that tree was counting its last days.

But that ‘Lifeless Tree’ left a smile on my face. During its last days, it wasn’t alone. There were four nests on the dry branches and among them one had two little birds. Wow! I felt the happiness of being connected with the nature. I got an inspiration for being helpful till the last breath. I have learnt a lesson for giving without expecting something in return. I felt the tree was standing just to support those little birds to grow. In other words it could stand bravely at the last stage of the life, just because it was helping the other life to grow.

On my first thought, the tree was helping the little birds but on the second one - The tree was having strength to stand because those little birds were there to cheer it up with their sweet sound. Those birds had kept their nests on that Lifeless Tree just because that tree might have given all the shelter, all the fruits, all the kindness and all the love to the other beings when it was green; and continued till the end.

We being a human, also get a stage in life when we are having all the Greens. And at this stage we should not forget to give and share what we are having. Yes it is difficult to share what we have earned; because to receive those benefits of fruits we have also struggled a lot to stand in the sun for long. But that Lifeless Tree showed me that in the long run we receive more than what we give. It explained me that we need to share our happiness with others at the each stage of the life.

We can always bring a smile on other’s face even if we’re counting our last days by spending our whole life-like a Tree. At the each stage of life, we should remember that one day we’ll also become like that ‘Lifeless Tree’ and we’ll also need the sweet sounds of new life. Give when you are green and get the strength to stand when you become dry… ad

Thank you so much Dear Reader, for spending your valuable time. Please Share this post to your connections, and be a part of Positive Change. Keep Reading…

Your Friend Always…
Amee Darji
ad, ameedarji, PositiveChange, Positivity, Peace, Happiness, PrayerMeanings, Prayer, IPrayForThat, RabindranathTagore, Worship, Devotion, God

Rabindranath Tagore – one of the most prominent authors in India and the world. He was the first non-European to win the Nobel Prize for Literature. He is the only person to have written anthems for three countries – India, Bangladesh and Sri Lanka. Rabindranath Tagore established Visva-Bharti University to represent the studies of humanity and world peace beyond the limits of nation and geography.  Fortunately I found below poem ‘I pray for that’ written by Rabindranath Tagore in the book of Prayers.

કરો રક્ષા વિપદમાંહી, ન એવી પ્રાર્થના મારી;
વિપદથી ના ડરું કો દિ', પ્રભુ, એ પ્રાર્થના મારી.

ચહું દુઃખ-તાપથી શાંતિ, ન એવી પ્રાર્થના મારી;
સહુ દુઃખો શકું જીતી, પ્રભુ, એ પ્રાર્થના મારી.

સહાયે કો ચડે આવી, ન એવી પ્રાર્થના મારી;
તૂટો ન આત્મબળ-દોરી, પ્રભુ, એ પ્રાર્થના મારી.

મને છળ-હાનિથી રક્ષો, ન એવી પ્રાર્થના મારી;
ડગું ના આત્મપ્રતિતીથી, પ્રભુ, એ પ્રાર્થના મારી.

પ્રભુ, તું પાર ઉતારે, ન એવી પ્રાર્થના મારી;
તરી જાવા ચહું શક્તિ, પ્રભુ, એ પ્રાર્થના મારી.

તું લે શિરભાર ઉપાડી, ન એવી પ્રાર્થના મારી;
ઉઠાવી હું શકું સહેજે, પ્રભુ, એ પ્રાર્થના મારી.

સુખી દિને સ્મરું ભાવે, દુઃખી અંધાર-રાત્રીએ;
ન શંકા તું વિષે આવે, પ્રભુ, એ પ્રાર્થના મારી.

Meaning:

You protect me from trouble, I don’t pray for that;
I don’t get fearful for my troubles, oh God, I pray for that.

I crave leisure from discomfort & meanness, I don’t pray for that;
I can win all the pain, oh God, I pray for that.

Someone may come and help me, I don’t pray for that;
The string of my moral strength never breaks, oh God, I pray for that.

You protect me from any con or failure, I don’t pray for that;
I don’t get shaken for my self-belief, oh God, I pray for that.

Oh God, you facilitate me to cross over, I don’t pray for that;
I need strength to cross over, oh God, I pray for that.

You lift up all my burdens, I don’t pray for that;
I can carry them effortlessly, oh God, I pray for that.

I can remember you humbly in blissful days, and in hurting dark nights;
I don’t doubt about your existence, oh God, I pray for that.

This prayer ‘I pray for that’ not only explains the things which we should expect from God but also describes the abilities one should have throughout the life. This prayer provides strength and courage to move on our desired path with honesty and self-belief. This prayer also describes that we may find bias and cruel people in the world but we need to always trust in the God and in the strength he has given us to fight with our own fears... ad

Thank you so much Dear Reader, for spending your valuable time. Please Share this post to your connections, and be a part of Positive Change. Keep Reading…

Your Friend Always…
Amee Darji
ad, ameedarji, Positivity, Peace, Happiness, RippleinRhythm, GujaratiPoem, Poem, Poetry, Time, Samay, PositiveChange


સતત ચાલી રહ્યો છું હું, નિરવ વહી રહ્યો છું હું,
હરહંમેશ ક્ષણ-ક્ષણ માં સરી રહ્યો છું હું...

કહે છે કોઈ ભૂત અને કોઈ ભવિષ્ય મને,
કહે છે કોઈ કાળ અને કોઈ બળવાન મને...

નથી કોઈ વિશ્રામ કે નથી કોઈ વિસામો મારો,
નથી કોઈ શરૂઆત કે નથી કોઈ અંત મારો... 

આજે કોઈ એક નો અને કાલે કોઈ બીજાનો છું હું,
સમજે છે મને સ્વાર્થી કે દરેક પળમાં બદલાઉં છું હું...

રાત અને દિવસ બંને ભાગે છે એક-બીજા તરફ,
પણ ભૂલો નહિ, કે બંને ની સંગાથ ચાલુ છું હું...

નિષ્ફળ કોશિશ ન કરો રોકવાની મને,
જો રોકવા જ ઈચ્છો તો રોકો વધતા 'અધર્મ' ને...

રહે છે કોઈ સ્વપ્નમાં અને કોઈ વીતેલા પળમાં,
પણ જે જીવે છે આ ક્ષણમાં, સાથ એને આપું છું હું...

હંમેશા એક જ ગતિ અને એક જ દિશા તરફ વહું છું હું,
રહો મારી સાથે કે બીજું કોઈ નહિ પણ 'સમય' છું હું... ad

Meaning:

I am walking continually, I am flowing quietly;
I am slipping in another moment at every moment…

Some identifies me with Past and some with Future,
Some identifies me with Fatal and some with Potent…

I don’t have any resting place nor any pause,
I don’t have any starting point nor any end…

I am with one today and I’ll be with other tomorrow,
People judge me selfish because I change myself every instant…

Night and Day both are falling towards each other,
But don’t forget, I walk attending both of them…

Don’t do worthless attempts to stop me,
If you want to stop, stop rising immorality…

Some stays in dreams and some in left moment,
But I become a companion of the one who lives in a moment…

I’m always flowing in one direction with the equal speed,
Be with me, I’m no one else but ‘The Time’… ad

Thank you so much Dear Reader, for spending your valuable time. Please Share this post to your connections, and be a part of Positive Change. Keep Reading…

Your Friend Always…
Amee Darji
ad, ameedarji, Positivity, Peace, Happiness, PositiveChange, TheUnion, Ocean, Sea, Sky, God, Prayer, PrayerMeanings, RippleinRhythm, Spiritual, Devotional


પ્રિય પ્રભુ,

એક અકલ્પ્ય અને અણમોલ 'આશ્ચર્ય' છે તું...
એક વિશાળતા ના વિશ્વનો 'વિશ્વાસ' છે તું...

'સુગંધ' બની ને મેહ્કે છે તું...
'હવા' બની ને સ્પર્શે છે તું...

આંખ બંધ કરું ને 'સાચવે' છે તું...
આંખ ખોલું ને 'અદ્રશ્ય' થાય છે તું...

સાગર જળનું નભની સાથે 'મિલન' છે તું...
દ્રિષ્ટિ અને સમજણ થી પર 'શૂન્યતા' છે તું...

જીત અને હાર થી પર 'નિર્મળ રમત' છે તું..
સુખ અને દુઃખ થી પર 'અપાર આનંદ' છે તું...

હું, હું માં જ રહી ને વિસરાઈ જાય છે...
તું, તું મટીને કણ-કણ માં સમાઈ જાય છે...

હું અને તું વચ્ચેનું આ અંતર જો કપાઈ જાય...
તો સ્વપનથી પણ સુંદર 'પૂર્ણતા' પ્રાપ્ત થાય... ad

Dear God,

You are an unimaginable and incomparable ‘Miracle’…
You are an assurance of extensive ‘Creation’…

You emit becoming an ‘Aroma’…
You touch becoming an ‘Air’…

You are ‘Protector’ in my unconsciousness…
You become ‘Invisible’ in my consciousness…

You are ‘The Union’ between the water of ocean and sky…
You are ‘The Stillness’ which is above sight and understanding…

You are ‘Pure Performance’ which is above success and failure…
You are ‘Limitless Pleasure’ which is above being happy and sad…

I, being in just myself become neglectful…
You, by destroying yourself ‘Exist’ in each atom…

If the distance between you and I get vanished,
Then ‘The Fullness’ which is more beautiful than a dream will be available… ad

Thank you so much Dear Reader, for spending your valuable time. Please Share this post to your connections, and be a part of Positive Change. Keep Reading…

Your Friend Always…
Amee Darji

PS: More on Lord Krishna 


ad, ameedarji, Positivity, Peace, Happiness, Prayer, PrayerMeanings, ParamSamipe, KundanikaKapadia, God, TrustGod, PositiveChange


Param Samipe’ is a book for the great collection of Prayers in Gujarati language. Ms. Kundanika Kapadia has done the acquisition of ‘Param Samipe’ prayers and written few of them. She believed that a Prayer is our love towards God, its happiness of love, and it’s offering of our heart. Sometimes we pray to come out from difficult situations and sometimes we pray to get the light on our deep desires. Below prayer ‘મને શીખવ’ (Teach Me) of 'Param Samipe' is from the section of prayers written by Ms. Kundanika Kapadia herself.

હે પ્રભુ,
સંજોગો વિકટ હોય ત્યારે, સુંદર રીતે કેમ જીવવું તે મને શીખવ.  
બધી બાબતો અવળી પડતી હોય ત્યારે, હાસ્ય અને આનંદ કેમ ન ગુમાવવા તે મને શીખવ.
પરિસ્થિતિ ગુસ્સો પ્રેરે તેવી હોય ત્યારે, શાંતિ કેમ રાખવી તે મને શીખવ.
કામ અતિશય મુશ્કેલ લાગતું હોય ત્યારે, ખંતથી તેમાં લાગ્યા કેમ રેહવું તે મને શીખવ.
કઠોર ટીકા ને નિંદાનો વરસાદ વરસે ત્યારે, તેમાંથી મારા ખપનું ગ્રહણ કેમ કરી લેવું, તે મને શીખવ.
પ્રલોભનો, પ્રશંસા, ખુશામતની વચ્ચે તટસ્થ કેમ રેહવું તે મને શીખવ.
ચારે બાજુથી મુશ્કેલીઓ ઘેરી વળે, 
શ્રદ્ધા ડગુમગુ થઇ જાય, 
નિરાશાની ગર્તામાં મન ડૂબી જાય ત્યારે, 
ધૈર્ય અને શાંતિથી તારી કૃપાની પ્રતીક્ષા કેમ કરવી,
તે મને શીખવ.

Oh God,
Teach me how to live beautifully, when circumstances are complex.
Teach me how not to lose happiness & laughter, when everything is being adverse.
Teach me how to keep calm, when circumstances are encouraging anger.
Teach me how to keep working patiently, when task seems very difficult. 
Teach me how to grasp only needed things, when there is a rain of harsh defame and backbiting.  
Teach me how to become impartial, in-between temptations, praise & flattery.
Teach me how to wait for your mercy with calmness & peace; when I’m surrounded with difficulties, when faith becomes unstable, and when my mind gets filled with disappointments…

This prayer simply provides calmness and peace for life. It helps us to get internal strength to fight with any kind of situation in life. This prayer also describes to become and behave neutral in both – easy & difficult days of life. But most importantly, this prayer portrays the level of Trust we need to keep in God. This prayer provides confirmation of the line deeply believed by me - Always Trust in God and Be Happy… ad

Thank you so much Dear Reader, for spending your valuable time. Please Share this post to your connections, and be a part of Positive Change. Keep Reading…

Your Friend Always…

Amee Darji